Spiritual Healing -Andlig Healing

FiskmÃ¥sar Foto:Jenny PerssonSpiritual Healing, på svenska Andlig Healing,är en gammal terapi som har använts av alla civilisationer genom historien.
En direkt kontakt upprättas mellan anden och själen hos både healern och klienten; denna form av healing kallas ibland "Hands on Healing", "handpåläggning".

Det är bara genom sin ande som healern kan påverka klientens ande. Detta relaterar till vibrationsnivån hos både healern och klienten.

Genom utvecklingsnivån på healerns högre sinnen kan han upprätta en kontakt med grundorsakerna till de obalanser som manifesterar sig i olika former.
Från en sådan medvetenhet riktas healingen till de områden som är berörda för att söka ett helande utifrån dess grundorsak.

Detta sker genom att klientens själ kallar på hjälp och healerns förmåga att leda de universella helande krafterna av kärlek och ljus genom sig till klienten. När detta sker är healingen helt fri från det logiska sinnets och emotionalkropppens inblandning som annars ofta blockerar en sådan naturlig healing.

Andlig Healing har förmågan att beröra och stabilisera alla energikroppar genom korrekta vibrationer, som skapar en ökad inre harmoni. Blockerad energi löses upp på ett sätt som är både milt och starkt på samma gång. Det ger också insikter och ledning som kan användas för att stärka klienten.

Syftet är att frigöra klientens fysiska kropp från påverkan från negativ logisk och emotionell kontroll.
När en sådan typ av healing är upprättad skapar det ett större flöde av positiva tankar som hjälper klienten att öppna upp för sina intuitiva kvalitéer.
Eva bakom frusna nypon Foto:Jenny Persson

Individen upplever en känsla av större frihet som kan påverka alla områden i livet.

Den här healingformen kräver att healern har balans i alla tre medvetenhetsnivåerna - de lägre, de mellersta och de högre mentala sfärerna.

Läs mer på www.northernlight-healingcentre.com